Brama

Znajdująca się przy posesji Adama Pesty Brama jest wiejską wersją łuku triumfalnego. Jako jeden z obiektów na stałe zlokalizowanych w Kurówku, współtworzy tam – wraz z muralami Rycharskiego – swoisty nurt sztuki publicznej i kommemoratywnej. Pretekstem do stworzenia konstrukcji stała się przypadająca w 2014 roku 150. rocznica zniesienia pańszczyzny na obszarze tzw. Kongresówki. Brama jest przykładem upamiętnienia oddolnego, opracowanego przy użyciu metaloplastyki, w której często wykonuje się zdobienia według autorskiego pomysłu. Tym razem odnosi się do wydarzeń społecznych, których pamięć nie zajmuje szczególnie istotnego miejsca w dzisiejszej wspólnocie. Praca działa jak sonda pamięci, pobudza do rozmów i dyskusji nie tyle nawet o odległej przeszłości, ile o dzisiejszych zmaganiach, sposobach wykluczeń społecznych i ekonomicznych na obszarach peryferyjnych. Jej kolorowa konstrukcja może być również widziana jako swoista interpretacja motywu tęczy, będącej propozycją nowoczesnego, potransformacyjnego folkloru.

Rycharski często sięga do doświadczeń z przeszłości, by naświetlić aktualne problemy. Jak w jednej z rozmów zaznaczył Pesta, pańszczyzna jest tematem o drugorzędnym znaczeniu, ważne są dzisiejsze dylematy mieszkańców wsi, w obliczu wyludniania, nieopłacalności uprawy ziemi, wynajmowania się do pracy na „nie swoim” przy wielkich gospodarstwach przemysłowych. W gruncie rzeczy bowiem na prowincji kapitalizm jest taki sam jak w centrum.

Pokaż opis