Łóżko (Bez sprawiedliwości nie ma solidarności)

Początek pracy nad rzeźbą wiązał się z zainteresowaniem społecznym problemem wsi, jakim jest samotność. Rozumiana dosłownie – jako brak bliskiej relacji z drugim człowiekiem – ale również jako samotność we wspólnocie, niemożność odnalezienia się w niej. Podczas współpracy z jednym z zakładów kamieniarskich remontujących nagrobki, Rycharski zainteresował się elementami dawnych pomników, które wyszły z użytku. Zestawiając je z innym obiektem – zdezelowanym łóżkiem znalezionym w opustoszałym domu – stworzył pracę pełną cielesnych odniesień, śladów po ciele, którego już nie ma. Zużyte łóżko, przykryte białą pościelą, przebite przez dawny nagrobny krzyż, jest przepisaniem przez własne doświadczenia tradycji pracy z obiektem znalezionym, odrzuconą materią. Praca łączy w sobie intymność, z jaką kojarzy się jej forma, z dyskusją o stanie wspólnoty, w tym wspólnoty wiary, która odrzuca część niepasujących jej zdaniem członków.

Rzeźba została stworzona na dnie wysuszonego stawu, w miejscu, gdzie zdaniem mieszkańców wsi Smorzewo stała niegdyś niewielka kapliczka. W zamierzeniu Rycharskiego miała być swoistym wotum w intencji zmiany, pomnikiem niezaistniałego rytuału pojednania, nowym elementem w krajobrazie, wtapiającym się w lokalną świadomość. Usytuowana na granicy wsi, wskazuje na miejsce, gdzie relegowana jest niepotrzebna pamięć oraz obecność queerowych historii. Miejsce, z którego historie te powracają, aby zyskać swoją wizualną reprezentację. Podtytuł pracy zawiera w sobie sugestię, że wspólnota wiary może się zjednoczyć nie poprzez budowanie tożsamości na wykluczeniu, lecz dzięki aktowi sprawiedliwości, jakim byłoby przyznanie się do błędu, dające szansę na nowe otwarcie.

Pokaż opis