Pomnik chłopa

Pomnik chłopa to mobilny monument, składający się z przetworzonych maszyn rolniczych oraz realistycznej rzeźby wieńczącej kompozycję. W swojej formie inspirowany grafiką Albrechta Dürera, powstał jako głos w dyskusji o współczesnej tożsamości polskiej wsi. Proces jego projektowania odbywał się we wsiach Kurówko i Gorzewo, przy współudziale wielu osób aktywnie zaangażowanych w działania artystyczne Rycharskiego. Jest wyrazem lokalnej tradycji przeróbki starych maszyn, a także pomysłów lokalnych artystów krytycznie komentujących rzeczywistość polityczną. Istotnym elementem wpływającym na jego ostateczny kształt były spotkania artysty z rolnikami protestującymi w 2015 roku w „zielonym miasteczku” przed kancelarią premiera. Sposób funkcjonowania Pomnika przypomina pielgrzymkę szczególnego obiektu od miejscowości do miejscowości, przejmowanego z rąk do rąk, przekazywanego od traktora do traktora. Rytuał peregrynacji był próbą stworzenia świeckiego święta, wytworzenia wspólnoty wokół obiektu, który staje się platformą dla wyrażania poglądów, pełniąc dosłownie funkcję mobilnej trybuny.

Dziś obiekt ma już własną historię. Od momentu odsłonięcia w 2015 roku odbył podróż po Mazowszu, Małopolsce i Lubelszczyźnie. Wielokrotnie przekształcany, ozdabiany transparentami i hasłami, stawał się narzędziem do inicjowania interakcji. Niejednokrotnie działał jako przestrzeń manifestacji konkretnych postulatów i traktować go można jako archiwum zebranych historii, odkładających się materialnie na jego powierzchni.

Pokaż opis