Sztandar św. Ekspedyta

Pomysł na stworzenie sztandaru przedstawiającego chrześcijańskiego męczennika powstał podczas protestów rolniczych odbywających się w Warszawie w 2015 roku. Rycharski przez wiele dni obserwował sytuację w rolniczym miasteczku przed kancelarią premiera, prowadząc wiele rozmów oraz działań plastycznych. Zaowocowało to oficjalną prośbą złożoną przez jedno z kół rolniczej Solidarności o stworzenie sztandaru będącego obiektem związkowej identyfikacji, a w razie konieczności elementem protestu.

Sztandar św. Ekspedyta jest wizerunkiem mającym znaczenie polityczne, to obraz współczesnego prekariusza, jednostki walczącej z systemem głuchym na jej cierpienie. Z podobnych powodów – potrzeby wsparcia w trudnej sprawie – sztandar ten stał się również jednym z symboli wspólnoty Wiara i Tęcza, nieformalnej organizacji skupiającej wierzące osoby LGBT zepchnięte na margines Kościoła. Tęczowy wariant kompozycji dedykowany tej społeczności pojawiał się w różnych formach przy okazji organizowanych przez nią wydarzeń. W obydwu wersjach w rolę świętego wciela się artysta, działający w różnych społecznych światach. Fakt, że ten sam motyw został przyjęty przez dwie różniące się od siebie wspólnoty, potwierdza sens poszukiwania przez Rycharskiego sposobów działania, które przekraczają społeczny podział. To również ciekawy przykład świadomości wizualnej – próba stworzenia języka plastycznego odwołującego się do powszechnie zrozumiałego wzorca realizmu, popularnego zwłaszcza we współczesnej sztuce religijnej. Praca z takim wzorcem wizualności pokazuje, jak konserwatywna z pozoru forma nabiera emancypacyjnych treści dzięki kontekstowi, w jakim jest użyta.

Pokaż opis