The Gay Ghost

Język komiksowy, że swoją prostotą i klarownością, jest inną, bardziej popową odmianą popularnych środków wyrazu stosowanych przez Rycharskiego we wcześniejszych pracach. Zderzane ze sobą intensywne kolory i mocne symbole wykorzystywane są do skutecznej komunikacji z widzem. Tym razem Rycharski zawłaszcza jedną z najdziwniejszych postaci komiksowych obecnych w popkulturze od lat 40., przenosząc jedną ze stron opowieści o Gay Ghoście na monumentalną formę witrażu. Komiksowy bohater Keith Everet po wielu latach od śmierci przybywa ponownie na ziemię z misją daną mu przez przodków – walki z totalitaryzmami. Jako duch przemierza świat, by tropić nazistów. Interpretując po swojemu tę niecodzienną historię, Rycharski zderza ze sobą w szklanej kompozycji perypetie herosa z rozważaniami na temat roli religii. Witraż The Gay Ghost staje się swobodną wykładnią plastyczną wybranych aspektów teologii pastora Dietricha Bonhoeffera, antyfaszysty zgładzonego na osobisty rozkaz Hitlera. Teologia Bonhoeffera, zasadzająca się na konieczności aktywnego działania w świecie, nie na wewnętrznej kontemplacji i eskapizmie, była jedną z odpowiedzi na uwikłanie Kościoła we współpracę z ideologią nacjonalistyczną. Rysunkowa forma i wplecione w nią cytaty z teologa stają się popularyzatorskim wykładem aktywistycznego podejścia do istoty wiary, niepozbawionym, rzecz jasna, poczucia humoru.

Gay Ghost jest nowym przykładem pozytywnego bohatera odpowiedniego na te czasy. Nie tylko do walki z odradzającym się nacjonalizmem, lecz również jako nowy wzór zaangażowanego świętego działającego na rzecz innych.

Pokaż opis