Wyspa

Projekt Wyspa zrealizowany został na znajdujących się w Sierpcu Jeziórkach, akwenie wodnym w centrum miasta. Na środku stawu, na niewielkiej wyspie, ustawiony został fragment scenografii z filmu Pokłosie. Sztuczne macewy zyskały dodatkowo dekorację w formie kwiatowej tęczy, w której liczba kwiatów była zbliżona do liczby żydowskich mieszkańców miasta w 1939 roku. Przez ponad trzy tygodnie instalacja była dominującym wizualnie elementem przestrzeni publicznej, działającym zarówno w dzień, jak i w nocy. W weekendy Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zapewniało możliwość oglądania Wyspy z bliska, zabierając chętnych w krótki rejs łódką po Jeziórkach.

Działania w Sierpcu odwołują się do jednej z kluczowych dla polskiej kultury debat o stosunku naszego społeczeństwa do dawnych żydowskich sąsiadów, włączając w nią dyskusję nad innymi aktualnymi problemami nietolerancji. Wyspa może być interpretowana między innymi jako projekt o braku języka do mówienia o współczesnych wykluczeniach związanych z klasą, rasą czy orientacją seksualną – język ten próbuje się tu budować poprzez odniesienia do antysemityzmu i historii wojennej. Oparta na łączeniu sztucznych elementów instalacja wskazuje na operowanie kliszami i kodami wizualnymi w sposób, który pozwala na poszukiwanie połączenia pomiędzy różnymi doświadczeniami.

Jednym z dodatkowych działań składających się na ten projekt było ustawienie w miejscu po spalonej w 1939 roku sierpeckiej synagodze Pomnika chłopa. Udekorowany zużytym sprzętem strażackim, pomalowany na czerwono monument był wizualizacją pojęcia „historii ratowniczej” i niesienia pomocy ponad podziałami.

Pokaż opis